preskoči na sadržaj

Elektrotehnička škola Split

Raspored nastave i konzultacija
POLAZNICI  
Nastava se održava u sobi broj 2

Raspored konzultacija:

Poštovani polaznici u ponedjeljak 1. 6. 2020. 

nastavljamo s konzultacijama po rasporedu:

 

1.6.2020. (ponedjeljak)

17.00 sati – Matematika – 4. razred (prof. Juračić)

 

2.6.2020. (utorak)

17.00 sati – Hrvatski jezik – 4. razred (prof. Jašić)

 

3.6.2020. (srijeda)

17.00 sati – Energetska elektronika           (prof.  Gilić) 

 

4.6.2020. (četvrtak)

17.00  sati – Elektroenergetika           (prof.  Gilić)

 

8.6.2020. (ponedjeljak)

17.00 sati – Hrvatski jezik – 4. razred (prof. Jašić)

 

9.6.2020. (utorak)

17.00  sati –  Elektromotorni pogoni     (prof.  Gilić)

18.30  sati –  Elektroenergetika - ISPIT (prof.  Gilić)

 

10.6.2020. (srijeda)

17.00  sati –  Elektromotorni pogoni     (prof.  Gilić)

 

 

15.6.2020. (ponedjeljak)

17.00 sati – Matematika – 4. razred (prof. Juračić)

 

16.6.2020. (utorak)

17.00 sati – Automatsko vođenje procesa – (prof. Bečić)

 

17.6.2020. (srijeda)

17.00 sati – Strojarstvo           (prof.  I. Matić)

 

18.6.2020. (četvrtak)

17.00  sati –  Elektromotorni pogoni     (prof.  Gilić)

18.30  sati –  Energetska elektronika - ISPIT (prof.  Gilić)

 

 

23.6.2020. (utorak)

17.00 sati – Električni strojevi - ISPIT  (prof. A. Matić)

 

24.6.2020. (srijeda)

17.00 sati – Matematika - ISPIT     (prof.   Juračić) 

 

25.6.2020. (četvrtak)

17.00  sati –  Regulacija u EEP     (prof.  Gilić)

18.30  sati –  Elektromotorni pogoni  - ISPIT (prof.  Gilić)

 

 

29.6.2020. (ponedjeljak)

18.00 sati – Strojarstvo - ISPIT         (prof.  I. Matić)

 

30.6.2020. (utorak)

17.00 sati – Fizika - 4. razred     (prof.  Šreder)

 

1.7.2020. (srijeda)

17.00 sati – Automatsko vođenje procesa – ISPIT   (prof. Bečić)

 

2.7.2020. (četvrtak)

17.00  sati –  Regulacija u EEP     (prof.  Gilić)

 

 

8.7.2020. (srijeda)

 

17.00 sati – Regulacija u EEP  – ISPIT    (prof.  Gilić)

 

 

Daljnje konzultacije i Ispiti se održavaju u dogovoru s predmetnim nastavnicima.

 

 

 

20.1.2020. (ponedjeljak)

17.00 - 20.00 sati – Mjerenja u elektrotehnici  (prof. Matić)

21.1.2020. (utorak)

17.00 - 18.30 sati  – Elektronički sklopovi (prof. Piplović)

18.30 - 20.00 sati – Električne instalacije  (prof. Goreta)

22.1.2020. (srijeda)

17.00 - 18.30 sati  – Elektronički sklopovi (prof. Piplović)

18.30 - 20.00 sati – Električne instalacije  (prof. Goreta)

 

27.1.2020. (ponedjeljak)

17.00 - 20.00 sati – Mjerenja u elektrotehnici  (prof. Matić)

28.1.2020. (utorak)

18.30 - 20.00 sati – Električne instalacije  (prof. Goreta)

29.1.2020. (srijeda)

17.00 - 18.30 sati  – Elektronički sklopovi - ODGOĐENO (prof. Piplović)

18.30 - 20.00 sati – Električne instalacije  (prof. Goreta)

30.1.2020. (četvrtak)

17.00 - 20.00 sati  Radioničke vježbe - 2. razred (prof. Bareza)

 

3.2.2020. (ponedjeljak)

17.00 - 18.30 sati – Mjerenja u elektrotehnici – ISPIT (prof. Matić)

18.30 - 20.00 sati – Električne instalacije  (prof. Goreta)

4.2.2020. (utorak)

18.30 - 20.00 sati – Električne instalacije  (prof. Goreta)

5.2.2020. (srijeda)

17.00 - 20.00 sati  – Elektronički sklopovi (prof. Piplović)

6.2.2020. (četvrtak)

17.00 - 20.00 sati  Radioničke vježbe - 3. razred  (prof. Bareza)

 

10.2.2020. (ponedjeljak)

18.30 - 20.00 sati – Električne instalacije-ISPIT  (prof. Goreta)

11.2.2020. (utorak)

17.00 - 18.30 sati – Elektronički sklopovi (prof. Piplović)

12.2.2020. (srijeda)

17.00 - 18.30 sati  – Elektronički sklopovi (prof. Piplović)

18.30 - 20.00 sati – Električni strojevi  (prof. A. Matić)

 

17.2.2020. (ponedjeljak)

17.00 - 20.00 sati – Električni strojevi  (prof. A. Matić)

18.2.2020. (utorak)

17.00 - 18.30 sati – Elektronički sklopovi - ISPIT (prof. Piplović)

18.30 - 20.00 sati – Sklopni aparati  (prof. Goreta)

19.2.2020. (srijeda)

17.00 - 18.30 sati  – Biologija - ISPIT  (prof. Županović)

18.30 - 20.00 sati  – Sklopni aparati  (prof. Goreta)

20.2.2020. (četvrtak)

17.00 - 18.30 sati – Elektroenergetika           (prof.  Gilić)

18.30 - 20.00 sati – Energetska elektronika     (prof.  Gilić)

 

24.2.2020. (ponedjeljak)

17.00 - 20.00 sati – Električni strojevi  (prof. A. Matić)

25.2.2020. (utorak)

18.30 - 20.00 sati – Sklopni aparati  (prof. Goreta)

26.2.2020. (srijeda)

18.30 - 20.00 sati  – Sklopni aparati  (prof. Goreta)

27.2.2020. (četvrtak)

17.00 - 18.30 sati – Elektroenergetika           (prof.  Gilić)

18.30 - 20.00 sati – Energetska elektronika     (prof.  Gilić)

 

2.3.2020. (ponedjeljak)

17.00 - 20.00 sati – Električni strojevi  (prof. A. Matić)

3.3.2020. (utorak)

17.00 - 18.30 sati – Elektroenergetika           (prof.  Gilić)

18.30 - 20.00 sati – Energetska elektronika     (prof.  Gilić)

4.3.2020. (srijeda)

18.30 - 20.00 sati  – Sklopni aparati - ISPIT  (prof. Goreta)

5.3.2020. (četvrtak)

17.00 - 18.30 sati – Strojarstvo        (prof.  I. Matić)

18.30 - 20.00 sati – Fizika - 4. razred     (prof.  Šreder)

 

9.3.2020. (ponedjeljak)

17.00 - 20.00 sati – Električni strojevi  (prof. A. Matić)

10.3.2020. (utorak)

17.00 - 18.30 sati – Elektroenergetika           (prof.  Gilić)

18.30 - 20.00 sati – Fizika - 4. razred     (prof.  Šreder)

11.3.2020. (srijeda)

17.00 - 18.30 sati – Fizika - 4. razred     (prof.  Šreder)         

18.30 - 20.00 sati  – – Engleski jezik - (prof. Krce Mihovilović)

12.3.2020. (četvrtak)

17.00 - 18.30 sati – Matematika – 4. razred (prof. Juračić)   

18.30 - 20.00 sati – Strojarstvo   (prof.  I. Matić)

 

 

 

ISPITI za polaznike ranijih godina realiziraju se u dogovoru s predmetnim nastavnicima.

Više o obrazovanju odraslih u Pravilniku o obrazovanju odraslih.
Voditelj obrazovanja odraslih: Sanio Bečić, dipl. ing. - e-mail: sanio.becic@skole.hr

------------------------------------------
Ako uplate za troškove obrazovanja odraslih vršite putem opće uplatnice, ispunite je ovako:

 

 


Natječaj za upis u šk. god. 2019./2020.

Natječaj za upis jedne grupe (24) polaznika u obrazovanje odraslih za zanimanje:

                                                  elektrotehničar – izborni blok B

Obrazovanje će se obavljati konzultativno-instruktivnom nastavom i polaganjem ispita prema nastavnom planu temeljem kojega je izdato odobrenje za rad, te okvirnim nastavnim programima za redovito obrazovanje i izvedbenim programima. Trajanje obrazovanja:

- prekvalifikacija iz četverogodišnjeg u četverogodišnje zanimanje – najmanje 6 mjeseci
- prekvalifikacija iz trogodišnjeg u četverogodišnje zanimanje – najmanje 1 godina

Izvedbeni nastavni planovi prekvalifikacije sadrže sve predmete programa elektrotehničar – izborni blok „B“, a dopunski ili razlikovni predmeti utvrđuju se usporedbom sadržaja prethodno završenog programa i programa  elektrotehničar – izborni blok „B“.

Polaznici se u program upisuju pod sljedećim uvjetima: 

  • završeno jedno od trogodišnjih zanimanja elektrotehničke struke ili
  • završeno zanimanje druge struke u četverogodišnjem trajanju, odnosno
  • završena tri razreda četverogodišnjeg zanimanja elektrotehničke struke.

Uz prijavu za upis kandidati trebaju priložiti:

         1. sve svjedodžbe o srednjoškolskom obrazovanju, u izvorniku,
         2. rodni list i
         3. domovnicu                                                                                                   

Izbor polaznika, ako ih bude više od planiranog broja izvršit će se na osnovi uspjeha u prethodnom školovanju i to tako da se zbraja opći uspjeh svih razreda i završnog ispita. U slučaju da se ne može izvršiti izbor na osnovi uspjeha razreda i završnog ispita, prednost će imati kandidati s većim ocjenama iz matematike i fizike.
Svaki polaznik obrazovanja odraslih dobiva osobno rješenje o upisu u kojem su naznačene različitosti između upisanog programa i prethodnog završenog obrazovanja, obveze polaganja razlikovnih, dopunskih i predmetnih ispita, te ostvarivanje prijeko potrebnih vježbi. Međusobna prava i obveze polaznika i Škole definiraju se ugovorom o obrazovanju.
Nastava će se održavati u pravilu poslije podne, a pohađanje nastave je obvezatno. Nastava traje od 10. listopada 2019. godine do 30. lipnja 2020. godine.
Nastava se planira po grupama predmeta za I., II. i III. razred. Nakon realizirane nastave za pojedini predmet organizira se ispit. Kandidati mogu polagati predmetne ispite u terminima konzultacija. Kandidati koji ne polože ispite u tim terminima mogu polagati ispite u ispitnim rokovima, koji su planirani posebnim rasporedom za sve predmete tijekom školske godine.
Realizacijom nastave u razlikovnim predmetima pristupa se organizaciji nastave za četvrtu godinu.
Školovanje, odnosno polaganje ispita može trajati dvije godine od dana upisa.

         Rok za prijavu polaznika je                         do  30. rujna 2019. godine
         Izbor će se obaviti                                     do  3. listopada 2019. godine
         Upis izabranih polaznika                             4. – 9.  listopada 2019. godine   

Upisani polaznici podmiruju troškove izobrazbe prema niže navedenom troškovniku i rokovima. Za slučaj nepodmirivanja troškova u zadanim rokovima smatrat će se da je polaznik odustao od školovanja, a prethodno uplaćena sredstva se neće vraćati, jer su ista uvrštena u ukupne troškove izobrazbe.

Troškovnik obrazovanja odraslih za grupu od minimalno 15 polaznika

1. Troškovi organizacije, izrade programa i nastavne dokumentacije             - 1.400,00 kn   
(za 6 ili manje ispita polaznik uplaćuje polovinu ovog iznosa)
2. Troškovi nastave i konzultacija po predmetu                                            -   200,00 kn
3. Polaganje ispita, po predmetu                                                                 -   145,00 kn
4. Ponovno polaganje ispita, po predmetu                                                    -   145,00 kn
5. Troškovi obrane završnog rada                                                                -   350,00 kn

Polaznici kod upisa uplaćuju 3.125,00 kn (stavka 1. Troškovnika i stavke 2. i 3. za pet predmeta). Ostali dio troškova, osim troškova obrane završnog rada uplaćuje se u tri obroka i to:

1. obrok  - do 15. studenoga 2019. godine,
2. obrok  - do 31. prosinca 2019. godine,3. obrok  - do 15. veljače 2020. godine.

Troškovi obrane završnog rada uplaćuju se do 15. travnja 2020. godine. 

 


Prijava u

 e-DNEVNIK 

CMS za škole logo
Elektrotehnička škola Split / Teslina 2, HR-21000 Split / www.ss-elektrotehnicka-st.skole.hr / ured@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju