preskoči na sadržaj

Elektrotehnička škola Split

 > Naslovnica
vijesti

UPISI U 1. RAZRED šk. god. 2016./2017. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 30. 5. 2016. 07:43

 [više]

NASTAVAK OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE

Autor: Administrator , 15. 6. 2016. 13:39

Škola organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije prema Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16). Pisani zahtjevi za nastavkom obrazovanja zaprimaju se do 5. srpnja 2016. godine.

 [više]

DOPUNSKI RAD ZA UČENIKE PRVIH, DRUGIH I TREĆIH RAZREDA

Autor: Administrator , 13. 6. 2016. 16:44

U KOLIKO SE NEKI OD TERMINA PREKLAPAJU MOLIMO UČENIKE DA SE ODMAH JAVE PREDMETNIM NASTAVNICIMA

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

1.A, 1.B i 1.C  - prof. Petričić
14.6.2016. (utorak) u 12.00 sati, soba 14;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba A5;
24.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba A5;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba A5;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba A5

1.D i 1.E - prof. Boduljak
14.6.2016. (utorak) u 12.00 sati, soba 17;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 17;
24.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 17;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 17;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 17

2.A - prof. A.Matić
15.6.2016. (srijeda) u 12.30 sati, soba 14,
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 5;
24.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 5;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 5;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 5;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 5

2.C – prof. Petričić
15.6.2016. (srijeda) u 10.45 sati, soba 14;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba A5;  
24.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba A5;  
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba A5;
8.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba A5

2.D i 2.E - prof. Boduljak
14.6.2016. (utorak) u 13.00 sati, soba 17;
17.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba 17;
24.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba 17;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 17;
28.6.2016. (utorak) u 9.30 sati, soba 17

HRVATSKI JEZIK

1.A i 1.B - prof. Rakić Mimica
14.6.2016. (utorak) u 13.00 sati, soba 16;
17.6.2016. (petak) u 11.00 sati, soba 16;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 16 ;
28.6.2016. (utorak) u 9.30 sati, soba 16;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba16

2.A, 2.D i 2.E – prof. Sarić Bilić
15.6.2016. (srijeda) u 11.30 sati, soba 7;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 11.00 sati, soba 7;
28.6.2016. (utorak) u 11.00 sati, soba 7;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 7;
30.6.2016. (četvrtak) u 8,00 sati, soba 7

2.B – prof. Rakić Mimica
16.6.2016. (četvrtak) u 8.00 sati, soba 9;
17.6.2016. (petak) u 11.00 sati, soba 16;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 11.00 sati, soba 16 ;
28.6.2016. (utorak) u 11.00 sati, soba 16;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 16

3.A i 3.B - prof. Rakić Mimica
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 16;
17.6.2016. (petak) u 11.00 sati, soba 16;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 16 ;
28.6.2016. (utorak) u 9.30 sati, soba 16;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 16

MATEMATIKA

1.A - prof. Gracin
14.6.2016. (utorak) u 12.00 sati, soba 24;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 22;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 22 ;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 22;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 22

1.B - prof. Ugrina
14.6.2016. (utorak) u 14.00 sati, soba 26;
17.6.2016. (petak) u 9,30, soba 26;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8,00 sati, soba 26;
24.6.2016. (petak) u 8,00 sati, soba 26;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 11.00 sati; soba 26;
28.6.2016.(utorak) u 11.00 sati, soba 26;

3.D – prof. Matas B.
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 30;
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 24;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 24;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 24;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 24;
29.6.2016. (srijeda) u 8,00 sati, soba 24

1.C -prof. Juračić
14.6.2016. (utorak) u 13.30 sati, soba 27;
16.6.2016. (četvrtak) u 9.30 sati, soba 14;
20.6.2016 .(ponedjeljak) u 9,30 sati, soba 14;
24.6.2016 .(petak) u 9,30 sati, soba 26;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 14;
30.6.2016. (četvrtak) u 8.00 sati, soba 14

2.A i 2.B – prof. Gracin
15.6.2016. (srijeda) u 11.45 sati, soba 30;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 24;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 24 ;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 24;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 24

 2.D i 2.E – prof. Matas B.
15.6.2016. (srijeda) u 10.45 sati, soba 24;
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 24;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 24;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 24;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati,soba 24

3.A i 3.B - prof. Ugrina
16.6.2016. (četvrtak) u 8.00 sati, soba 26;
17.6.2016. (petak) u 9,30, soba 26;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8,00 sati, soba 26;
24.6.2016. (petak) u 8,00 sati, soba 26;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 11.00 sati; soba 26;
28.6.2016. (utorak) u 11.00 sati, soba 26;

3.D – prof. Matas B.
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 30;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 24;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 24;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 24;
29.6.2016. (četvrtak) u 8,00, soba 24

 FIZIKA

1.A - prof. Šreder
14.6.2016. (utorak) u 12.00 sati, soba 10;
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba10;
17.6.2016.(petak) u 9.30 sati, soba 10;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 10;
21.6.2016.(utorak) u 12.20 sati, soba 10

2.A i 2.B – prof. Šreder
15.6.2016. (srijeda) u 10.45 sati, soba 10;
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 10;
17.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba 10;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 10;
21.6.2016. (utorak) u 12.20 sati, soba 10

2.E – prof. Pionić
15.6.2016. (srijeda) u 11.30 sati, soba 10;
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba10;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 10;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 10;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 10

3.B – prof. Juračić
16.6.2016. (četvrtak) u 11.30 sati, soba 12;  
20.6.2016. (ponedjeljak) u 9,30 sati, soba 14;
24.6.2016. (petak) u 9,30 sati, soba 26;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 14;
30.6.2016. (četvrtak) u 8.00 sati, soba 14

ENGLESKI JEZIK

1.D - prof. Mihovilović Krce
14.6.2016. (utorak) u 12.00 sati, soba 16;
17.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba 5;
24.6.2016. (petak ) u 9.30 sati, soba 5;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 5;
28.6.2016 (utorak) u 9.30 sati ,soba 5

2.A – prof. Mihovilović Krce
14.6.2016. (utorak) u 13.30 sati, soba 21;
17.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba 5;
24.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba  5;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba  5;
28.6.2016. (utorak) u 9.30 sati, soba 5

2.B – prof. Matas N.
15.6.2016. (srijeda) u 13.30 sati, soba 21;
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 21;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 27;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 27;
28.6.2016. (utorak) u 9.30 sati, soba 27;
29.6.2016. (srijeda) u 9,30 sati, soba 27

3.C – prof. Matas N.
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 21;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 27;
28.6.2016. (utorak) u 9.30 sati, soba 27;
29.6.2016. (srijeda) u 9,30 sati, soba 27;
30.6.2016. (četvrtak) u 9,30 sati, soba 27;
1.7.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 27

3.D – prof. Mihovilović  Krce
16.6.2016. (četvrtak) u 8.00 sati, soba 21;
17.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba 5;
24.6.2016. (petak ) u 9.30 sati, soba  5;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba  5;
28.6.2016. (utorak) u 9.30 sati, soba 5
 

MJERENJA U ELEKTROTEHNICI

2.A, 2.B, 2.C i 2.D – prof. Šeparović
15.6.2016. (srijeda) u 12,30 sati, soba A5
17.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba A5;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30, soba A5;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba A5;
28.6.2016. (utorak) u 9.30, soba A5

POVIJEST

2.E – prof. Gusić
17.6.2016. (petak) u 9.00 sati, soba 23;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 23;
24.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 23;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00, sati, soba 23

ELEKTRIČNI STROJEVI

3.A - prof. Matić A.
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 5;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 5;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba  5;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 5;
29.6.2016. (srijeda) u 8.00 sati, soba 5

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI

3.B – prof. Kuzmanić
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 7;
20.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 26;
24.6.2016 .(petak) u 9,30 sati, soba 26;
29.6.2016. (srijeda) u 9.30 sati; soba 26;
30.6.2016. (četvrtak) u 9.30 sati, soba 26;

3.C – prof. Piplović
16.6.2016. (četvrtak) u 8.00 sati, soba 2;
17.6.2016. (petak) u 9.30 sati, soba A4;
21.6.2016. (utorak) u 12.30 sati, soba A4;
23.6.2016. (četvrtak) u 12.15 sati, soba A4;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 9.30 sati, soba 21

ELEKTRIČNE INSTALACIJE  i ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI

3.B, 3.C, 3.D i 3.E – prof. Goreta
16.6.2016. (četvrtak) u 10.00 sati, soba 29;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 29;
24.6.2016. (petak) u 8.00 sati, soba 29;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 29;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 29

DIGITALNA ELEKTRONIKA i ELEKTRONIČKI SKLOPOVI

3.C, 3.D i 3.E – prof. Jelić
16.6.2016. (četvrtak) u 12.00 sati, soba 21;
17.6.2016. (petak) u 8.00 sati,soba 21;
24.6.2016. (petak) u 8.00 sati,soba 21;
27.6.2016. (ponedjeljak) u 8.00 sati, soba 21;
28.6.2016. (utorak) u 8.00 sati, soba 21

 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
  

 e-DNEVNIK 

          Prijava:

Tražilica
Korisni linkovi
NAJČEŠĆA PITANJA
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
CMS za škole logo
Elektrotehnička škola Split / Teslina 2, HR-21000 Split / www.ss-elektrotehnicka-st.skole.hr / ured@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju