2021-09-02 15:56:00

ORGANIZACIJA PRVOG NASTAVNOG DANA, 6. RUJNA 2021.

Dragi učenici i učenice, dobrodošli!

U ponedjeljak, 6. rujna 2021. prvi sat će biti održan sat razrednika kada  ćete dobiti raspored sati i upute za način rada u ovoj školskoj godini, a nakon toga je nastava po rasporedu.

Nastava će biti organizirana u dvije smjene (A i B smjena) prema sljedećem rasporedu:

A smjena u 8:00 sati

1. a – elektrotehničar/ka – učionica 5

1. b - elektrotehničar/ka – učionica 7

1. c – tehničar/ka za elektroniku – učionica 14

2. a - elektrotehničar/ka – učionica 2

2. b - elektrotehničar/ka – učionica 30

2. c – tehničar/ka za elektroniku – učionica 16

3. a – elektrotehničar/ka – učionica 17

3. b – elektrotehničar/ka – učionica 22

4. a – elektrotehničar/ka – učionica 24

4. b – elektrotehničar/ka – učionica 26

 

B smjena u 14:00 sati

1. d – tehničar/ka za računalstvo -učionica 4

1. e - tehničar/ka za računalstvo -učionica 11

2. d - tehničar/ka za računalstvo -učionica 27

2. e - tehničar/ka za računalstvo -učionica 30

3. c – tehničar/ka za elektroniku – učionica 17

3. d – tehničar/ka za računalstvo -učionica 14

3. e – tehničar/ka za računalstvo -učionica 16

4. c – tehničar/ka za elektroniku – učionica 26

4. d – tehničar/ka za računalstvo -učionica 22

4. e – tehničar/ka za računalstvo -učionica 24

 

Popis učenika prvih razreda će biti na ulaznom panou škole.

 

VAŽNO!

 Molimo učenike da:

 - kod kuće, prije polaska u školu izmjere temperaturu;                                                 

 - u školu dođu s maskama i poštuju fizički razmak;   

 - pri ulasku u školu dezinficiraju ruke.

 

Molimo roditelje da ne dovode učenike i ne ulaze u školski prostor. Zbog epidemiološke situacije sva korespondencija obavlja se putem e-pošte.

RASPORED SATI

Hvala na razumijevanju.


Elektrotehnička škola Split